Trondheim Feb14-8921

Så litt oppdatering på skolesaken mellom kriminalomsorgen, skolen og meg. Det ligger her dokumenter der kriminalomsorgen ved Trondheim fengsel opplyser den 10.01.2014 at jeg vil bli kontaktet av skolen, slik at skolen skal legge til rette for at jeg kan starte selvstudier.

Det har selvfølgelig ikke skjedd pr. dags dato, selv om jeg har sendt flere henvendelser på dette. Har faktisk ikke fått svar på noen av henvendelsene. Jeg har etterspurt vedtak på avslag for 21.ende gang til IFI (internett for innsatte), slik at jeg kunne få mulighet til å eventuelt påklage vedtaket og få den begrunnelsen som fengselet påberoper i dette tilfellet. Men ingen svar på mine skriftlige henvendelser.

Vil for ordens skyld forklare hva IFI er. Det er tilgang til et svært begrenset internett som er sperret for alt annet en noen typer skole materiale, samt at vi får tilgang til noen av landets aviser. Alt annet er det sperret for!! Dette er styrt av øverste organ i kriminlomsorgen KDI (en avdeling i justisdepartementet). Dette er laget slik at alle skole-elever i kriminalomsorgen, i hele norge skal ha tilgang.

Men Trondheim fengsel har laget sine egne regler på dette, der de sier at de innsatte som Trondheim fengsel ikke godkjenner for IFI, ikke får skole plass.

Når jeg så skriftlig etterspør hvor i straffegjennomføringsloven de forankrer det regelverket de henviser til, så får jeg aldri noe svar. Et internt regelverk må være forankret i gjeldende lovverk for Norge, i dette tilfellet straffegjennomføringsloven hvis det ikke er det, så er det ulovlig jf.forvaltningsloven jf.straffegjennomføringsloven.

Den 15.05.2014 så hadde jeg fått nok av å sende brev til fengselet for å etterspørre svar. Så jeg sendte en ny søknad om skole plass. Den 04.06.2014 fikk jeg svar på søknaden. (se vedlegg under)

Legg merke til hvordan de velger å svare. Svaret er helt uten noen begrunnelse på hvorfor  jeg får avslag på IFI. Når det ikke foreligger noen begrunnelse så har jeg ingen mulighet til å påklage avgjørelsen til Trondheim fengsel sitt overordnede organ som er region nord. Dette gjøres helt bevist, men det som er mest urovekkende er at det er ulovlig forvaltning, samt svært betenkelig at dette er måten de gjør tingene på når det gjelder meg.

Men jeg kan love dere at jeg akter ikke å la dette passere, jeg vil gjøre de nødvendige grep i denne saken slik at de må følge loven. Det vil komme informasjon om hva som skjer i denne saken videre.

Leif 666 Viking

 

 

LeifSkolen