Siden vi tydeligvis ikke har rett til samtidig imøtegåelse i saker som omhandler oss, hvis dette bare er ett klipp og lim opplegg fra utenlandske aviser, vil vi herved dementere de fleste opplysninger i dette stykket. Vi tar det som en selvfølge at Dagbladet ikke har gjort egne undersøkelser for å avdekke om opplysningene stemmer, men igjen bare gjentar løgner som passer med Dagbladet og deres venner hos Kripos sitt syn på HAMC. Vi ser at dere ønsker å skape ett inntrykk av at vi har en pyramide formet struktur med en leder på toppen som bestemmer, slik at dere igjen kan bruke dette som bevis på at vi er en kriminell organisasjon. En løgn blir ikke sannhet om den gjentas ofte nok.

Så til påstandene som fremkommer i klipp og lim stykket deres.

1) Hells Angels Motorcycle Club World består av selvstyrende avdelinger og land. Vi har ikke, og har aldri hatt presidenter på landsplan i Norge eller noen andre land, region eller på verdensplan. Dette er ren løgn. Dette har vi også dementert tidligere, men for noen (Kripos) passer det inn i inntrykket de ønsker å skape av HAMC.

2). Så til personen som dere har utpekt til Europa president. Neco meldte seg ut av klubben for litt under ett år siden, og siden han ikke er medlem lenger kan vi bare fastslå at hans påståtte stilling og makt i HAMC er en smule overdrevet, og siden dette er en løgn, så faller de fleste andre opplysningene også under kategorien ikke spesielt troverdig. Igjen så er der grupperinger innenfor politiet i Tyskland, som ønsker å bygge opp under de samme løgner, og bruke dette i ett spill for å underbygge påstandene om organisert kriminalitet.

3). Ja, vi hadde representanter tilstede på ett av våres årlige Verdensmøter, i Tyrkia i desember, men kan avkrefte at der ble stemt over noen Europa leder, da dette kun finnes i noens fantasi bilde av oss.

Hells Angels MC Norway